Geriatrinen fysioterapia / muistisairaan fysioterapia

  • Terapia perustuu toimintakyvyn arvioon
  • Lähtökohtana on asiakkaan omat tarpeet
  • Tavoitteet terapialle tehdään yhteistyössä asiakkaan tai omaisten kanssa
  • Terapia voi olla mm. ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää tai kuntouttavaa (esim. toipuminen leikkauksesta)
  • Terapian avulla pyritään parantamaan elämänlaatua ja helpottamaan arjessa selviytymistä
  • Terapia voidaan toteuttaa kotona, asumisyksikössä tai Kuntouttamislaitoksella
  • Käytössä +28° lämminvesiallas

 

Siirry ajanvaraukseen!