Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapialla pyritään helpottamaan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista johtuvia kipuja tai toimintakyvyn rajoitteita.

Tyypillisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia aiheuttavat erilaiset sairaudet; reuma, sydän- ja verenkiertosairaudet ja neurologiset sairaudet kuten MS, parkinson ja polion jälkitila. Lisäksi monet yksittäiset ongelmat saattavat vaikuttaa terveyteen ja toimintakykyyn, esim. nivelrikko, lihasjännitys, murtumat, erilaiset kiputilat ja tasapaino-ongelmat.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen, jotta kuntoutuja suoriutuu hänelle tavanomaisista arjen toiminnoissa. Terapia voidaan toteuttaa yksilöllisessä hoitohuoneessa, salissa, suspensiossa tai altaassa. Kuntsulla on monipuolisia välineitä ja ammattitaitoinen henkilökunta tavoitteiden saavuttamiseksi.